Pages

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

သာသနရံသီ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကမၻာတည္သ၍ ၿမဲေစမည္။

Thursday, April 5, 2012

ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းႀကီး၏ (၃ လပတ္) ေငြစာရင္း ႐ွင္းတမ္း (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ + ေဖေဖာ္၀ါရီ + မတ္)

ရက္စြဲ
အလွဴ႐ွင္အမည္
လွဴဒါန္းေငြ

၃၁ ၁၂. ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ Bank စာရင္း လက္က်န္ေငြ
၆၃၉
၉၅၂. ၁. ၁၂
ကုိလွေမာင္သန္း + မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
၁၀၀


၄. ၁. ၁၂
ကုိစိန္၀င္း + မျမသီတာေအး
၂၅


၆. ၁. ၁၂
B S R (No,6) ေဘာက္ခ်ာ စာအုပ္မွ
၈၅


၆. ၁. ၁၂
ဦးလွစုိး + ေဒၚသိန္းျမင့္စုိး မိသားစု
၇၀


၉. ၁. ၁၂
ကုိသူရလင္း + ေဒါက္တာ မစပါယ္ျမင့္ မိသားစု (စာအုပ္စင္လွဴ)
၁၇၀


၁၀. ၁. ၁၂
ကုိေမာင္ေမာင္၀င္း + မျမစမ္းေအး မိသားစု
၁၀၀


၁၁. ၁. ၁၂
ကုိမင္းစိန္လင္း
၂၅


၁၆. ၁. ၁၂
ကုိတုိးမင္းျမတ္စုိး ႏွင့္ ဇနီး
၁၅


၁၆. ၁. ၁၂
ကုိတုိးေအာင္ထြန္း + မေအးေအးၾကည္ မိသားစု
၁၀


၁၇. ၁. ၁၂
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
၂၀


၂၀. ၁. ၁၂
ကုိၾကည္၀င္း + မလင္းလင္းလတ္ မိသားစု
၃၀


၂၇. ၁. ၁၂
B S R (No, 5 + 6 + 7) ေဘာင္ခ်ာ စာအုပ္မွ
၄၄၅


၃၀. ၁. ၁၂
ေဒၚက်င္က်င္သန္း မိသားစု
၁၅


ဇန္န၀ါရီလ - စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ
၁၁၁၀
၁. ၂. ၁၂
ကုိလွေမာင္သန္း + မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
၁၀၀


၆. ၂. ၁၂
ကုိစိန္၀င္း + မျမသီတာေအး
၂၅


၆. ၂. ၁၂
ဦးလွစုိး + ေဒၚသိန္းျမင့္စုိး မိသားစု
၇၀


၇. ၂. ၁၂
ကုိေမာင္ေမာင္၀င္း + မျမစမ္းေအး မိသားစု
၁၀၀


၁၅. ၂. ၁၂
ကုိတုိးမင္းျမတ္စုိး ႏွင့္ ဇနီး
၁၅


၁၅. ၂. ၁၂
ကုိတုိးေအာင္ထြန္း + မၾကည္ၾကည္ေအး မိသားစု
၁၀


၁၆. ၂. ၁၂
ေဒၚခင္းသန္းႏြယ္ မိသားစု
၂၀


၂၀. ၂. ၁၂
ကုိၾကည္၀င္း + မလင္းလင္းလက္ မိသားစု
၃၀


၂၇. ၂. ၁၂
Konto Nr, 6010005401 ေ႔႐ႊေျပာင္းထည့္ေငြ
၄၀၀


၂၈. ၂. ၁၂
ကုိစိန္၀င္း + မျမသီတာေအး
၁၀၀


၂၉. ၂. ၁၂
B S R (Nr, 3 + 6) ေဘာက္ခ်ာ စာအုပ္မွ
၅၁၀


ေဖေဖာ္၀ါရီလ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ
၁၃၈၀
၁. ၃. ၁၂
ကုိလွေမာင္သန္း + မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
၁၀၀


၁. ၃. ၁၂
ကုိမင္းစိန္လင္း
၂၂၅


၆. ၃. ၁၂
ကုိစိန္၀င္း + မျမသီတာေအး
၂၅


၆. ၃. ၁၂
ဦးလွစုိး + ေဒၚသိန္းျမင့္စုိ မိသားစု
၇၀


၇. ၃. ၁၂
ကုိေမာင္ေမာင္၀င္း + မျမစမ္းေအး မိသားစု
၁၀၀


၉. ၃. ၁၂
Dimitrios Mitos und Tin Moe Set
၅၀


၁၅. ၃. ၁၂
ကုိတုိးမင္းျမတ္စုိး ႏွင့္ ဇနီး
၁၅


၁၅. ၃. ၁၂
ကုိတိုးေအာင္ထြန္း + မေအးေအးၾကည္ မိသားစု
၁၀


၁၆. ၃. ၁၂
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
၂၀


၂၁. ၃. ၁၂
ကုိၾကည္၀င္း + မလင္းလင္းလက္ မိသားစု
၃၀


၂၉. ၃. ၁၂
B S R (No, 8) ေဘာင္ခ်ာ စာအုပ္မွ
၂၈၅


မတ္လ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ
၉၃၀၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စာရင္း႐ွင္းၿပီး Bank က်န္ေငြ
၆၃၉
၉၅

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၀င္ေငြ
၁၁၁၀
၀၀

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၀င္ေငြ
၁၃၈၀
၀၀

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၀င္ေငြ
၉၃၀
၀၀

စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ
၄၀၉၅
၉၅

ကုန္က်ေငြ စုစုေပါင္း
2. 1. 12
ေက်ာင္း ငွားရမ္းခ + Mainova + Internet ( January)
588

5. 1. 12
Bundesknappch (Essen) 2011, December
122
96
9. 1. 12
Cengiz Guner ( Lohn) အား လုပ္အားခ
77
35
12. 1. 12
Bundesknappch (Essen) Mahnung
1
90
24. 1. 12
Bundesknappch (Essen) 2012, January
123
52
31. 1. 12
ေက်ာင္းငွားရမ္းခ + Mainova + Internet + Mobel (Feb)
688

6. 2. 12
Cengiz Guner (Lohn) 2012, January
17
85
6. 2. 12
Cannon ေဆးဗူး (၂) ဗူး၀ယ္ (မိတၱဴစက္အတြက္)
15
90
6. 2. 12
ဦးပညာ၀ံသ - ဗီဇာသက္တမ္းတုိး
100

28. 2. 12
Bundesknappch (Essen) Feb
123
52
28. 2. 12
Cengiz Guner (Lohn) Feb
17
85
1. 3. 12
ေက်ာင္းငွားရမ္းခ + Mainova + Internet + Mobel (March)
688

11. 3. 12
ေဘာင္ခ်ာ စာအုပ္မ်ား၀ယ္
13
95
12. 3. 12
စာအုပ္စင္ (၂) ခု ၀ယ္ႏွင့္ သယ္ယူစရိတ္
150

28. 3. 12
Sallbauငွားခ (25.3.12)+ (6.5.12)+(5.8.12) +(25.11.12)
52

28. 3. 12
ဦးပညာ၀ံသ - AOK ႏွင့္ လစာအခြန္ (March)
162
95
28. 3. 12
Cengiz Guner (Lohn) March
17
85
30. 3. 12
Zin Sen / Konto Fuhrung
6
80

Total
2968
40


2012 Jan + Feb + Mar ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း
4059
95
2012 Jan + Feb + Mar ကုန္က်န္ေငြ စုစုေပါင္း
2968
40
31. 3. 12 ထိ Bank လက္က်န္ေငြ စုစုေပါင္း
1091
55

ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းႀကီး၏ ၂၀၁၂ - ခုႏွစ္ အလွဴ႐ွင္မ်ား

စဥ္
အလွဴ႐ွင္အမည္
ဇန္
ေဖေဖာ္
မတ္
စုစုေပါင္း
ဦးလွေမာင္သန္း ေဒၚေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၃၀၀
ဦးစိန္၀င္း၊ ေဒၚျမသီတာေအး မိသားစု
၂၅
၂၅
၁၂၅
၁၇၅
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ေဒၚျမစမ္းေအး မိသားစု
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၃၀၀
ဦးလွစုိး + ေဒၚသိန္းျမင့္စုိး မိသားစု
၇၀
၄၀
၄၀
၁၅၀
ဦးတုိးမင္းျမတ္စုိး ႏွင့္ ဇနီး
၁၅
၁၅
၁၅
၄၅
ဦးတုိးေအာင္ထြန္း + ေဒၚေအးေအးၾကည္ ုမိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
ဦးမင္းစိန္လင္း မိသားစု
၂၅
၂၅
၂၂၅
၂၇၅
Dimitrios Mito မတင္မုိးဆက္ မိသားစု
၅၀
၅၀
၅၀
၁၅၀
ဦးၾကည္၀င္း + ေဒၚလင္းလင္းလက္ မိသားစု
 ၃၀
 ၃၀
၃၀
၉၀
၁၀
ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ + ေဒၚဇင္ေမဦး မိသားစု
၂၀
၂၀

၄၀
၁၁
ဦးေမာင္ေမာင္စုိး မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၁၂
ဦးခင္ေမာင္ေအး မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၁၃
ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း + ေဒၚသန္းသန္း၀င္ မိသားစု
၂၀
၂၀
၂၀
၆၀
၁၄
ဦးေက်ာ္၀င္း+ ေဒၚေဌးေဌး မိသားစု
  ၂၀
  ၂၀

၄၀
၁၅
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
  ၂၀
၂၀
၂၀
၆၀
၁၆
ဦးကုိဦး၊ ေဒၚသႏၱာမင္းထြန္း မိသားစု
၂၅
၂၅
၂၅
၇၅
၁၇
ဦးေဇာ္မုိးေအာင္+ ေဒၚလဲ့လဲ့ခ်ိဳ မိသားစု
၅၀
၅၀
၅၀
၁၅၀
၁၈
ဦးေက်ာ္လင္း မိသားစု
၂၀
၂၀
၂၀
၆၀
၁၉
ဦးစုိးလြင္ + ေဒၚမင္းမင္းလိႈင္ မိသားစု
၃၀
၃၀
၃၀
၉၀
၂၀
ဦးလွ + ေဒၚခင္ေထြး မိသားစု
၃၀
၃၀
၃၀
၉၀
၂၁
ဦးၾကည္လင္း + ေဒၚေသာ္တာ မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၂၂
ကုိေအာင္ေအာင္ + မစိမ့္စိမ့္လိႈင္ မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၂၃
ေဒၚတင္တင္ျမင့္ မိသားစု
၁၀
   

၁၀
၂၄
ဦးတင္ထြန္း + ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေ႐ႊ မိသားစု
 ၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၂၅
ဦးစုိး၀င္းသန္း + ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၂၆
ဦးလွစု + ေဒၚစုိးစုိးသိန္း မိသားစု


၂၇
ဦးေအာင္ မိသားစု
 ၁၀


၁၀
၂၈
ဦးစံေ႐ႊ မိသားစု
၂၅
၂၅

၅၀
၂၉
 ဦးစုိးမုိးသိန္း + ေဒၚသဥၨာလြင္ မိသားစု
၁၅
၃၀
၃၀
၇၅
၃၀
ဦးေအာင္သန္႔ဇင္ + ေဒၚညြန္႔ညြန္႔သန္း မိသားစု
၃၀
  ၃၀

၆၀
၃၁
ဦးေန၀င္းလိႈင္ + ေဒၚမီစံ မိသားစု
၂၀
၂၀
၂၀
၆၀
၃၂
ကုိသူရလင္း  + ေဒါက္တာ စံပါယ္ျမင့္ မိသားစု
၁၇၀


၁၇၀
 ၃၃
ကုိသန္းထြန္းေအာင္ + မလြင္လြင္စုိး  မိသားစု
  ၅၀


၅၀
၃၄
ဦးကုိေလး မိသားစု
၂၀
၂၀
၂၀
၆၀
၃၅
ေဒၚက်င္က်င္သန္း မိသားစု
၁၅


၁၅
၃၆
ကုိေက်ာ္ေဇယ် + မၾကည္ၾကည္ထြန္း မိသားစု

၂၅

၂၅
၃၇
ကုိေဇာ္မင္းထြန္း မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၃၀
၃၈
ကုိႏုိင္၀င္းဦး ႏွင့္ ဇနီး မိသားစု

 ၁၀
၁၀
၂၀
၃၉
ကုိေက်ာ္ခုိင္ + မျမ၀တ္ရည္ မိသားစု

၁၀

၁၀ဘဏ္လိပ္စာ

  • Buddhasasanaramsi e.v
  • GLS Gemeinschaftsbank e.G
  • BLZ 43060967
  • Konto Nr : 6010005400
  • BIC : GENODEM 1GLS
  • IBAN: DE64 4306 0967 601000 5400


အထက္ပါစာရင္း ႐ွင္းတမ္းသည္ G L S Bank စာရင္းထဲမွ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ က်န္႐ိွ ေသာ အလွဴ႐ွင္ အမည္မ်ားကုိ္ B S R (ေဘာင္ခ်ာစာအုပ္) စာရင္း၌ ထည့္သြင္းထားပါသည္။
                အမည္မပါ႐ိွေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၁၂ - ခုႏွစ္၊ အလွဴ႐ွင္မ်ား စာရင္းထဲတြင္ လစဥ္အတုိင္း ေရးထည့္ေပးထားပါသည္။
                ထုိ႔အတြက္ Bank စာရင္းထဲ အမည္မ်ား မထည့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကုိ နားလည္ခြင့္လႊတ္ ေပးေစခ်င္္ပါသည္။
                ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္သန္မႈမ်ားစြာႏွင့္ လွဴဒါန္းၾကေသာ ေစတနာ႐ွင္ အလွဴ႐ွင္မ်ား အားလုံးအား ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းႀကီးမွ အထူးေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ပါ သည္။
                ဆက္လက္၍လည္း အသင္းႀကီး ေရ႐ွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေစရန္ ေစတနာ႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ လွဴဒါန္းေပးၾကပါရန္ ေလးစားစြာ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။
                ဤေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ႐ွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိခဲ့ပါလွ်င္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးလွေမာင္သန္းအား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
                                အားလုံး က်န္းမာ ႐ႊင္လန္း ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

                                                                                ဗုဒၶသာသနရံသီအသင္း
                                                                                     အမႈေဆာင္အဖြဲ
                                                                                             www. Buddhasasanaramsi.com
ဦးလွေမာင္သန္း
(ဘ႑ာေရးမွဴး)