Pages

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

သာသနရံသီ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကမၻာတည္သ၍ ၿမဲေစမည္။

Wednesday, April 29, 2009

ဗုဒၶသာသနရံသီ အသင္းႀကီး၏ ၂၀၁၁ - ခုႏွစ္ အလွဴ႐ွင္မ်ား

စဥ္
အလွဴ႐ွင္အမည္
ဇြန္
ဇူလုိင္
ၾသဂုတ္္
စက္
ေအာက္
ႏို၀င္
ဒီဇင္
မွတ္ခ်က္
ဦးလွေမာင္သန္း ေဒၚေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၇၀၀
ဦးစိန္၀င္း၊ ေဒၚျမသီတာေအး မိသားစု
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၁၇၅
ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ေဒၚျမစမ္းေအး မိသားစု
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၇၀၀
ဦးလွစုိး၊    ေဒၚသိန္းျမင့္စုိး မိသားစု
၇၀
၇၀
၇၀
၇၀
၇၀
၇၀
၇၀
၄၉၀
ဦးတုိးမင္းျမတ္စုိး
၁၅

၁၅
၁၅
၁၅
၁၅
 ၁၅
၉၀
ဦးတုိးေအာင္ထြန္း ေဒၚေအးေအးၾကည္ မိသားစု
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
 ၁၀
၇၀
ဦးေအာင္ေဇယ်
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
  ၂၅
၁၇၅
ဦးမင္းစိန္လင္း
၅၀
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၅
၂၀၀
Dimitrios Mito မတင္မုိးဆက္ မိသားစု
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၃၅၀
၁၀
ဦးသိန္းယု၊  ေဒၚေစာခင္ရီ မိသားစု
၅၀
-
၁၀၀
၁၀၀
၁၀၀
-
-
၃၅၀
၁၁
ဦးၾကည္၀င္း ေဒၚလင္းလင္းလတ္
-
-
၁၅
၁၅
၁၅
၁၅
၁၅
၇၅
၁၂
ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္ ေဒၚဇင္ေမေအာင္
-
-
၂၀
-
-
-
-
၂၀
၁၃
ဦးေမာင္ေမာင္စုိး
-
-
၁၀
၁၀
-
-
-
၂၀
၁၄
ဦးခင္ေမာင္ေအး
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
 ၁၀
၇၀
၁၅
ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ေဒၚသန္းသန္း၀င္း မိသားစု
-
-
၂၀
၂၀
၂၀
၂၀
 ၂၀
၁၀၀
၁၆
ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ေဒၚေဌးေဌး မိသားစု
-
-
၂၀
၂၀
၂၀
-၂၀
-၂၀
၈၀
၁၇
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
-
-
၂၀
၂၀
၂၀
၂၀
  ၂၀
၁၀၀
၁၈
ဦးကုိဦး၊ ေဒၚသႏၱာမင္းထြန္း မိသားစု
-
-
၂၅
၂၅
၂၅
 ၂၅
၂၅
၁၂၅
၁၉
ဦးေဇာ္မုိးေအာင္၊ ေဒၚလဲ့ မိသားစု
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၅၀
၃၅၀
၂၀
ဦးေက်ာ္လင္း မိသားစု
-
၂၀
၂၀
၂၀
၂၀
၂၀
   ၂၀
၁၂၀
၂၁
ဦးစုိးလြင္၊ ေဒၚမင္းမင္းလိႈင္ မိသားစု
-
-
၃၀
၃၀
၃၀
-
-
၉၀
၂၂
ဦးလွ + ေဒၚခင္ေထြး မိသားစု
-
၃၀
-
၃၀
၃၀
၃၀ 
၃၀
၁၅၀
၂၃
ေမာင္သူရေအာင္
-
၂၅
-
-
-
-
-
၂၅
၂၄
ကုိ္ေဇာ္မင္းထြန္း  
၃၀
-
-
-
-
-
-
၃၀
၂၅
ဦးၾကည္လင္း ေဒၚေသာ္တာ (သား) ေမာင္ေမာင္ မိသားစု
-
-
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၅၀
၂၆
၂၄. ၀၇. ၁၁ ၀ါဆုိသကၤန္းကပ္
-
၅၃၆
-
-
-
-
-
၅၃၆
၂၇
ကုိေအာင္ေအာင္ မစိမ့္စိမ့္လိႈင္ မိသားစု
-
-
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀-
၅၀
၂၈
ေဒၚတင္တင္ျမင့္
-
    -
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
-
၄၀
၂၉
ဦးတင္ထြန္း ေဒါက္တာ၀ါ၀ါေ႐ႊ မိသားစု
-
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၁၀
၆၀
၃၀
ျပင္သစ္ခရီးစဥ္ အလွဴ
-
-
-
၅၆၀
-
-
-
၅၆၀
၃၁
(ဦးေဇာ္ျမင့္) အား ရည္စူး၍ ဦးေမာ္ဟိန္း၊ ဦးခင္ေမာင္စုိး တုိ႔၏ အလွဴ
-
-
-
၅၀
-
-
-
၅၀
၃၂
ကထိန္အလွဴေငြ
-
-
-
-
၁၂၂၁
-
-
၁၂၂၁
၃၂
ဦးစုိး၀င္းသန္း ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု
-
-
-
-
-
၁၀
၁၀
၂၀
၃၃
ဦးလွစု ေဒၚစုိးစုိးသိန္း မိသားစု
-
-
-
-
-
-
၃၄
ဦးေအာင္
-
-
-
၁၀
၁၀
၁၀
-
၃၀
၂၀၁၁ - ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ မွ ဒီဇင္ဘာလ အထိ လွဴဒါန္းေငြ စုစုေပါင္း
၇၂၄၇