Pages

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

လုံးစုံမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ၊ ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေ၀း ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

သာသနရံသီ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ကမၻာတည္သ၍ ၿမဲေစမည္။

Tuesday, July 3, 2012

ဗုဒၶသာသနရံသီအသင္းၾကီး၏(ဧၿပီ၊ေမ၊ဇြန္)၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း


ဗုဒၶသာသနရံသီအသင္းၾကီး၏(ဧၿပီ၊ေမ၊ဇြန္)၂၀၁၂ခုႏွစ္
                   ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
ေန႔စြဲ
အေၾကာင္းအရာ(ဝင္ေငြစာရင္း)

Cet.
၀၂.၀၄.၂၀၁၂
ကိုလွေမာင္သန္း+မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀
၀၄.၀၄.၂၀၁၂   
ကိုမင္းစိန္လင္း
   ၂၂၅
၀၀
၀၄.၀၄.၂၀၁၂
ကိုစိန္ဝင္း+မၿမသီတာေအး
     ၅၀
၀၀
၁၀.၀၄.၂၀၁၂
ဦးလွစိုး+ေဒၚသိန္းၿမင့္စိုး မိသားစု
    ၇၀
၀၀
၁၆.၀၄.၂၀၁၂
ကိုၾကည္ဝင္း+မလင္းလင္းလတ္ မိသားစု
    ၃၀
၀၀
၁၆.၀၄.၂၀၁၂
ကိုတိုးမင္းၿမတ္စိုးႏွင့္ဇနီး
    ၁၅
၀၀
၁၆.၀၄.၂၀၁၂
ကိုတိုးေအာင္ထြန္း+မေအးေအးၾကည္ မိသားစု
    ၁၀
၀၀
၁၇.၀၄.၂၀၁၂
ကိုေမာင္ေမာင္ဝင္း+မၿမစမ္းေအး မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀
၁၇.၀၄.၂၀၁၂
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
    ၂၀
၀၀
၂၆.၀၄.၂၀၁၂
BSR  Nr. (4,8,9,10)
   ၆၇၇
၀၀
၀၂.၀၅.၂၀၁၂
ကိုလွေမာင္သန္း+မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၂
ဦးတင္ေဖ+ေဒၚအုန္းမမ မိသားစု
    ၃၀
၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၂
ကိုစိန္ဝင္း+မၿမသီတာေအး
    ၅၀
၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၂
ကိုမင္းစိန္လင္း
   ၂၂၅
၀၀
၁၄.၀၅.၂၀၁၂
ဦးလွစိုး+ေဒၚသိန္းၿမင့္စိုး မိသားစု
    ၈၀
၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၁၂
ကိုတိုးမင္းၿမတ္စိုး ႏွင့္ ဇနီး
    ၁၅
၀၀
၁၅.၀၅.၂၀၁၂
ကိုတိုးေအာင္းထြန္း+မေအးေအးၾကည္ မိသားစု
    ၁၀
၀၀
၁၆.၀၅.၂၀၁၂
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
    ၂၀
၀၀
၁၈.၀၅.၂၀၁၂
ကိုၾကည္ဝင္း+မလင္းလင္းလတ္ မိသားစု
    ၃၀
၀၀
၁၈.၀၅.၂၀၁၂
ကိုေမာင္ေမာင္ဝင္း+မၿမစမ္းေအး မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀
၂၅.၀၅.၂၀၁၂
BSR Nr.(8,13,14)
   ၆၄၀
၀၀
၀၁.၀၆.၂၀၁၂
ကိုလွေမာင္သန္း+မေစာစႏၵာလင္း မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀
၀၁.၀၆.၂၀၁၂
ကိုမင္းစိန္လင္း
   ၂၅၀
၀၀
၀၄.၀၆.၂၀၁၂
ဦးတင္ေဖ+ေဒၚအုန္းမမ မိသားစု
    ၃၀
၀၀
၀၅.၀၆.၂၀၁၂
ကိုစိန္ဝင္း+မၿမသီတာေအး
    ၅၀
၀၀
၁၄.၀၆.၂၀၁၂
ဦးလွစိုး+ေဒၚသိန္းၿမင့္စိုး မိသားစု
    ၈၀
၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၁၂
ကိုတိုးမင္းၿမတ္စိုး ႏွင့္ဇနီး
    ၂၀
၀၀
၁၅.၀၆.၂၀၁၂
ကိုတိုးေအာင္ထြန္း+မေအးေအးၾကည္ မိသားစု
    ၁၀
၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၂
ေဒၚခင္သန္းႏြယ္ မိသားစု
    ၂၀
၀၀
၂၁.၀၆.၂၀၁၂
BSR Nr. (1,3)
   ၇၃၅
၀၀
၂၁.၀၆.၂၀၁၂
ကိုၾကည္ဝင္း+မလင္းလင္းလတ္ မိသားစု
    ၃၀
၀၀
၂၈.၀၆.၂၀၁၂
ကိုေမာင္ေမာင္ဝင္း+မၿမစမ္းေအး မိသားစု
   ၁၀၀
၀၀

                         စုစုေပါင္းလွ်ဳဒါန္းေငြ
  ၄၀၂၂
၀၀

၃၀.၀၃.၂၀၁၂ ထိ လက္က်န္ေငြေပါင္း
  ၁၀၉၁
၅၅

                          စုစုေပါင္းေငြ
  ၅၁၁၃
၅၅
၃၀.၀၆.၂၀၁၂ 
  ထိ     ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း
  ၄၁၃၅
၉၃
၃၀.၀၆.၂၀၁၂
  ထိ      Bank စာရင္းလက္က်န္ေငြ
   ၉၇၇
၆၂
      အထက္ေဖၚၿပပါေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးမရွင္းလင္းတာမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ဘဏၭာေရးမွုဳး
ကိုလွေမာင္သန္း  အားဆက္သြယ္ေမးၿမန္းနိဳင္ပါသည္။
ယခုလိုဗုဒၶဘာသာ(ေထရဝါဒ)တိုးတက္ၿပန္႔ပြားေစရန္ရည္သန္၍ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္
စြာၿဖင့္လွ်ဳဒါန္းၾကေသာေစတနာရွင္မ်ားအားလံုးအားဗုဒၶသာသနရံသီအသင္းၾကီးမွလိွွဳက္လိွဳက္
လွဲလွဲေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
ဆက္လက္၍လည္းပိုမိုလွဴဒါန္းနိဳင္ၾကပါေစရန္နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္၍နိဳးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ေက်ာင္းလစာ၊အင္တာနက္ဘိုးတို႔ကို ဂ်ဳလိုင္လ(၂၀၁၂)ထိေပးေခ်ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ဘဏၰာေရးမွဳး
(ကိုလွေမာင္သန္း)


                                              ဗုဒၶသာသနရံသီအသင္း(ဂ်ာမနီ)
(မွတ္ခ်က္)
   ယခုတင္ၿပေပးထားေသာစာရင္းမ်ားသည္ Bank Konto အတြင္းဝင္လာေသာအမည္
စာရင္းမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။အလွ်ဳခံစာအုပ္(BSR)မ်ားတြင္လွ်ဳဒါန္းၾကေသာအလွ်ဳရွင္မ်ား
အမည္မပါရွိတာအားနားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။
အလွ်ဳရွင္အားလံုး၏အမည္စာရင္းမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလွ်ဳရွင္မ်ားစာရင္းတြင္
ၿပည့္စံုစြာေဖာ္ၿပေပးထားပါသည္။
                                                                  

                                                                                                                                              

ေန႔စြဲ
အေၾကာင္းအရာ(ကုန္က်ေငြေပါင္း)

Cet.
၀၂.၀၄.၂၀၁၂
Miete+Mainova+Internet (April 2012)
    ၅၈၈
၀၀
၁၀.၀၆.၂၀၁၂
Vistenkerten(ဦးပညာဝံသ)
      ၄၀
၀၀
၁၀.၀၄.၂၀၁၂
မိတၱဴကူးခ (၁၊၂၊၃)လ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း
      ၁၈
၀၀
၁၀.၀၄.၂၀၁၂
အလွ်ဳခံစုဗူး(၁၀)လံုးဝယ္
      ၁၀
၀၀
၁၀.၀၄.၂၀၁၂
Microwave ဝယ္
      ၄၄
၉၉
၂၄.၀၄.၂၀၁၂
AOK  Hessen   (ဦးဇင္းအတြက္)
    ၁၆၂
၉၅
၂၄.၀၄.၂၀၁၂
Saabau  ငွားရမ္းခ
      ၁၃
၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၁၂
Vistenkarten (အသင္းအတြက္)
      ၄၀
၀၀
၃၀.၀၄.၂၀၁၂
TAXI  ငွားခ  (သၾကၤန္ )
      ၄၆
၅၀
၀၂.၀၅.၂၀၁၂
Miete+Mainova+Internet  (May 2012)
    ၅၈၈
၀၀
၀၃.၀၅.၂၀၁၂
Zollzahlstelle  (Bad Hersfeld)
      ၈၁
၁၇
၀၃.၀၅.၂၀၁၂
Zollzahlstelle (Bad Hersfeld)
      ၈၁
၀၆
၂၁.၀၅.၂၀၁၂
ဦးပညာဝံသ အားဆက္ကပ္(ဗုဒၶေန႔ မွ)
    ၁၀၀
၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၁၂
ဦးဥတၱရ အားဆက္ကပ္ (ခရီးစရိတ္)
    ၁၅၀
၀၀
၂၁.၀၅.၂၀၁၂
မိတၱဴကူးေဆးဝယ္(၂ဗူး)
      ၁၉
၉၀
၂၉.၀၅.၂၀၁၂
AOK Hessen  (ဦးဇင္းအတြက္)
    ၁၆၂
၉၅
၀၄.၀၆.၂၀၁၂
Steuerberater  အားလစာစာရြက္ထုတ္ခ
      ၁၇
၈၅
၀၄.၀၆.၂၀၁၂
Miete+Mainova+Internet
    ၅၈၈
၀၀
၀၈.၀၆.၂၀၁၂
Grill မီးဖို ႏွင့္ တခါသံုး ဇြန္း၊ပုဂံ  ဝယ္
      ၅၅
၀၂
၁၈.၀၆.၂၀၁၂
VBG  Ihre gesetzliche Unfallversicherung
    ၂၁၂
၂၉
၁၈.၀၆.၂၀၁၂
အဂၤလန္ဗီဇာသြားေလွ်ာက္ခရီးစရိတ္
      ၉၈
၅၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၂
ဦးဇင္း ပတ္စပို႔ သက္တမ္းတိုး(ဘာလင္)ခရီးစရိတ္
    ၁၆၀
၀၀
၁၈.၀၆.၂၀၁၂
အဂၤလန္ဗီဇာဘိုးေပး
    ၁၀၀
၀၀
၂၆.၀၆.၂၀၁၂
AOK Hessen (ဦးဇင္းအတြက္)
    ၁၆၂
၉၅
၂၈.၀၆.၂၀၁၂
Miete+Mainova+Internet(July 2012)
    ၅၈၈
၀၀
၃.၀၆.၂၀၁၂
Zinsen/KontoFührung
        ၆
၈၀

                    စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္
  ၄၁၃၅
၉၃